Nieuws uit de KlokkenKliniek Naar: Archief


OPEN MONUMENTENDAG 2004

Het is de derde keer dat wij deelnemen aan Open Monumentendag. In 2004 is het thema "Landschap, van Nature een Monument".

Bij de KlokkenDokter de tentoonstelling:

VAN HEMELLANDSCHAP TOT KLOK
Zondag 12 september 10-18 uur en dinsdagavond 14 september 17-22 uur.

Als je de hemel regelmatig bekijkt en de dagelijkse variaties opmerkt, dan wordt het duidelijk dat al de periodieke veranderingen in dat landschap moesten leiden tot het in kaart brengen van de tijd.
Het hemellandschap kent echter heel wat verassingen, die van de tijdmeting en de tijdrekening een heel complexe materie maken.
Tussen oude en antieke klokken, stelt Bernard Meier zijn restauratie-atelier open voor de tentoonstelling "Van hemellandschap tot klok". Een presentatie over de verschillende problemen die men ontmoette om tot het begrip tijd te komen zoals we dat nu menen te kennen: Hoe juist 'loopt' een zonnewijzer? Waarom heeft een minuut maar 60 seconden en geen 100? En wat heeft de Poolster met tijd te maken?


Naar: Archief

Bernard Meier - KlokkenDokter
Vloeiende 25, B-2950 Kapellen (Antwerpen)
03/605.28.08