Cours de la vie

   
In de volgende paragrafen leest u hoe “De KlokkenDokter” is geëvolueerd naar het geavanceerde atelier dat het vandaag is.

 

1977 – 1990 Opleiding en atelier

Bernard Meier volgt zijn opleiding in de jaren ’70 van de vorige eeuw aan de Vakschool Schoonhoven, hét toonaangevend opleidingsinstituut voor goud- en zilversmeden en de restauratie van antieke klokken. De techniek van batterij-uurwerken is net in opkomst en het accent ligt nog bijna volledig op de reparatie van mechanische klokken. Zijn stage volbrengt hij in Antiekstad Antwerpen, waar hij in 1982 zijn eigen atelier zal beginnen in een historisch pand in de Grote Pieter Potstraat (oude Antwerpse binnenstad).

Antiek is op dat moment trendy en hip en het aanbod van reparaties is overweldigend. De klanten zijn de particuliere verzamelaars, maar ook de kastelen van Bornem en ’s Gravenwezel, St. Jacobskerk (Gotisch torenuurwerk), en Museum Plantin & Moretus en Museum Vleeshuis, Domein Bokrijk, worden als eerste klanten verwelkomd.

Zijn advies en medewerking wordt gevraagd bij het kunst- en antiekprogramma Stijl van de BRT, als uurwerken-expert – Brussel / Hasselt / Gent / Antwerpen / Mechelen.

De werkwijze in het atelier van de jonge Bernard Meier is vanaf het begin anders dan die van de traditionele reparateurs. Veel collega reparateurs passen een werkwijze toe te waarbij alleen kleine mankementen worden aangepakt en een klok telkenmale opnieuw herstelt dient te worden. Dit is niet alleen vrij irritant voor de bezitter van de klok maar het kost ook onnodig veel tijd aan transport en demontage en montage van een raderwerk. Zonder in technische details te vervallen kan gesteld worden dat met deze techniek onvoldoende maatregelen worden getroffen om een klok voor lange tijd onderhoudsvrij te laten functioneren.

Door het combineren van verschillende technieken (o.a. uit het goud- en zilversmeden) ontwikkelt Bernard Meier een integrale restauratiemethode voor het behoud van antieke klokken. Het onderhoud achteraf is minimaal: zijn 7-Stappen-Plan is geboren. Vele klokken, zelfs die in de beginjaren gerestaureerd zijn, functioneren nu nog steeds hetzelfde als toen ze net het atelier verlieten, 35 jaar geleden. De werkwijze is dus kostenbesparend, de kwaliteit is aanzienlijk beter.

 

1991 - 1998

Het grote aantal opdrachten legt een steeds zwaardere administratieve druk op de werkzaamheden in het atelier. Het is nu moeilijk voor te stellen hoe innovatief de aanschaf van een pc was in 1991. Dit is een grote stap vooruit om de administratieve druk te verlichten. In de database worden allerlei gegevens bijgehouden en dat is weer handig voor het inschatten van bijvoorbeeld de werktijd van nieuwe opdrachten. Specifieke technische vragen achteraf kunnen adequaat worden geantwoord omdat veel details te raadplegen zijn. Ook de ontwikkeling van de website (1995) en de invoer van digitale fotografie zijn stappen die in deze periode gezet wordt.

 

Naast de duizenden particuliere klanten worden diverse musea toegevoegd aan het klantenbestand: Koninklijk Museum voor Kunsten & Geschiedenis, Stad Brussel, Zilver Museum Sterckshof (Deurne), Rockoxhuis (Antwerpen), Museum Ridder Smidt van Gelder (Antwerpen).

 

1999 - 2007

Door de opkomst van het internet is er geen noodzaak meer van een atelier in de stad. De verkeerscongestie neemt almaar toe en het atelier is bovendien te klein geworden. Daardoor wordt er verhuisd naar de randgemeente Kapellen. De nieuwe locatie heeft een ruime parkeermogelijkheid en ligt dicht bij snelwegen.

Bernard Meier ontwikkelt twee nieuwe technieken voor foutopsporing in raderwerken. Er zijn namelijk klokken die niet goed functioneren doordat er berekeningsfouten zijn gemaakt bij het oorspronkelijke ontwerp. Die raderwerkfouten zijn met het oog niet vast te stellen maar kunnen middels complexe computer berekeningen eenvoudig “zichtbaar” gemaakt worden. Bij de andere foutanalyse wordt het tik-tak geluid gemonitord (zoals een hartfilmpje) en komen zelfs kleine afwijkingen aan het licht.

Bernard Meier neemt talrijke keren deel aan evenementen als de Dag van de Ambachten, Erfgoeddag en Open Monumentendag. Er is de wettelijke erkenning als Ambachtsman.

In de gemeente Kapellen wordt zijn advies gevraagd voor het onderhoud van de astronomische Smoldersklok die in Kapellen bekend staat als “De meest vernuftige astronomische klok in de wereld”.

Enkele interessante opdrachten van klokken met gecompliceerde astronomische wijzerplaten worden uitgebreid bestudeerd. Die geven inzicht in de tijdmeting van vroeger. Het verslag leest u op pagina’s van deze website.

In 2007 doet Filmmuseum Cinematek in Brussel beroep op het atelier voor de renovatie en aanmaak van een twintigtal elektro-mechanische opstellingen voor hun Wunderkammer. De versmelting van elektronica, mechanica en procesbesturing is uitdagend en vernieuwd.

 

2007 - Heden

Talrijke opdrachten van partikulieren. In 2014 wordt besloten om een jaar lang geen opdrachten aan te nemen omdat klanten hun klokken te lang moeten missen. De wachttijd wordt zo teruggebracht tot aanvaardbare weken of maanden.

Met een verschuiving van de mode vind er een verschuiving plaats naar 20e -eeuwse klokken. Ook de regulateurs en Westminsters, klokken “van vroeger” worden in ere hersteld en verkrijgen een tweede leven. De werkwijze en garantie is hetzelfde als bij antieke klokken, maar het vergt aanzienlijk minder tijd om te repareren. Informatie over de vele merken van deze klokken is te lezen op de pagina ”merkenstempels”.

 

Deze website is een kleine weergave van de duizenden klokken die in het atelier gepasseerd zijn.

Tijd voor Passie, Passie voor Tijd.

Veel leesplezier en welkom in het atelier!

 

Naar: HOMEPAGE

Bernard Meier - KlokkenDokter
Vloeiende 25, B-2950 Kapellen (Antwerpen)
03/605.28.08

www.klokkendokter.com/kijkkast/index.html