Over de maker van de klok is mij niets bekend, maar alles wijst er op dat de klok gemaakt is in de eerste helft van de 18de eeuw. Het is een Amsterdamse staandeklok met slagwerk op uur en half uur.

De klok is getekend: Pieter Swaan Amserdam.