Ontwerp

 

Hier vinden we de minuutwijzers en de uurwijzers.

Dit is nog allemaal vrij herkenbaar.

Bovenaan op de wijzerplaat vinden we de 'normale' aanduiding van uren en minuten. Het radarwerk voor de centrale wijzers is achterop het radarwerk gemaakt. Het is een vernuftig systeem waarbij de tandentallen zo gekozen zijn dat ze de bewegingen van de hemellichamen zeer nauwkeurig benaderen.